Wil je gelijk of geluk?

In de wereld van ondernemerschap, waarbij je voortdurend beslissingen moet nemen die zowel je bedrijf als je persoonlijk leven beïnvloeden, kunnen er soms uitdagende situaties ontstaan. Deze situaties vragen om een evenwichtige keuze tussen het vasthouden aan je standpunt (“gelijk hebben”) en het streven naar je eigen welzijn en zakelijk succes (“geluk vinden”).

Stel je voor, je bevindt je in een zakelijk conflict met één van je klanten. Je weet dat je gelijk hebt maar de klant weigert dit te zien en houdt vast aan zijn standpunt. Dit brengt gevoelens als frustratie, boosheid, onbegrip en teleurstelling met zich mee. Je bent bezorgd dat de waardevolle relatie met de klant in de schaduw komt te staan van het lopende conflict.

In zo’n situatie is het belangrijk om jezelf af te vragen wat je uiteindelijk wilt bereiken. Is het belangrijk om je gelijk te halen of is dit een moment van nieuwe inzichten, een moment van groei? Het draait niet altijd om het “krampachtig” vasthouden aan je standpunt, maar eerder om het vinden van een constructieve weg voorwaarts. Als je jouw gelijk heel even aan de kant zet en met een open blik kijkt en luistert naar de ander, zou je dan misschien iets nieuws kunnen zien? Als je echt even de moeite neemt om je te verplaatsen in de ander en diens perspectief.

Het verhaal heeft namelijk altijd meer kanten. Vanuit het perspectief dat jij gelijkt hebt, zie je maar echter maar één kant.

De waarheid ligt vaak in het midden en is afhankelijk is van perspectief. In plaats van vast te houden aan het idee van gelijk hebben, kun je door je te verplaatsen in de ander, streven naar een oplossing die voor beide partijen gunstig is. Een oplossing die een einde maakt aan het conflict en uiteindelijk leidt tot zakelijk en persoonlijk succes.

Welke oplossing kies jij?

Heb je een vraag? Wil je meer informatie of gewoon even gedag zeggen?